Z życia

Pyszne larwy i poczwarki szerszeni

Największą atrakcją zakończonych właśnie warsztatów dzikiej kuchni były różne gatunki z rodziny osowatych, których larwy jedliśmy. Ukoronowaniem tego było dobranie się do gniazda szerszeni,…

Read More

Polska drugą Kanadą!

Donald Tusk chciał zamienić Polskę w drugą Irlandię. A czy nie lepiej zamienić ją w Kanadę? Są do tego aż dwa powody. Pierwszy to…

Read More