Z życia

Pyszne larwy i poczwarki szerszeni

Największą atrakcją zakończonych właśnie warsztatów dzikiej kuchni były różne gatunki z rodziny osowatych, których larwy jedliśmy. Ukoronowaniem tego było dobranie się do gniazda szerszeni,…

Read More