Jan Kazimierz Muszyński (1884-1957) prekursorem badań etnobotanicznych na Litwie

Dzisiaj w redagowanej przeze mnie Etnobiologii Polskiej  ukazał się ciekawy artykuł o przedwojennych wileńskich targach ziołowych autorstwa Rolandasa Petkevičiusa, Joanny Typek oraz Macieja Bileka

 

Click to access eb4_55-82%20petkevicius%20et%20al.pdf

W tekście scharakteryzowano dorobek prof. Muszyńskiego dla dokumentacji litewskich tradycji etnobotanicznych oraz rynek sprzedaży ziół w okresie międzywojennym na Wileńszczyźnie z uwzględnieniem zarówno ludności polsko, jak i litewskiej.