Łukasz Łuczaj – o mnie

Jestem po pierwsze miłośnikiem kwiatów i roślin w ogóle, jestem botanikiem.

Zajmuję się naukowo etnobotaniką – dokumentacją tradycji użytkowania roślin na świecie oraz botaniką użytkową. Zajmuję się też etnomykologią. Kiedyś też prowadziłem badania z zakresu ekologii roślin i florystyki.

Na co dzień tworzę swój Dziki Ogród w Pietruszej Woli na Pogórzu Dynowskim i pracuję jako wykładowca w Instytucie Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego..

Tutaj znajdziesz moje najważniejsze publikacje naukowe: https://scholar.google.pl/citations?user=ELVUgD0AAAAJ&hl=en&oi=ao

Produkuję (na niewielką skalę) mieszanki do zakładania łąk kwietnych. No i prowadzę warsztaty dzikiej kuchni.